Porto Social Summit 2021

Portugali puheenjohtajamaan pyynnöstä valmistelin lausunnon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta.

Lausunto käsiteltiin alueiden komitean etäkokouksessa 5.5.2021 ja paikalla oli Portugalin pääministeri António Costa. Allla puheenvuoroni.

Saman viikon perjantaina 7.5.2021 osallistuin Porton EU Sosiaalihuippukokoukseen, jossa jäsenmaat, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt allekirjoittivat Porton julistuksen, jossa sitoutuvat toimeenpanemaan sosiaalisten oikeuksien pilarin vuoteen 2030 mennessä.

Arvoisa pääministeri,

 Haluan kiittää puheenjohtajavaltio Portugalia siitä, että se on antanut alueiden komiteallemme mahdollisuuden vaikuttaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoon paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta.

 Olen lausunnon esittelijä, ja haluan muistuttaa paikallis- ja alueviranomaisten keskeisestä roolista sosiaalisten oikeuksien vahvistamisessa ruohonjuuritasolla.

 Euroopan oikeudenmukainen elpyminen edellyttää täysin toimivaa pilaria, joka suojelee kaikkia kansalaisia ja jota sovelletaan kaikkialla unionissa.

 Olet ollut yksi meistä Lissabonin kaupunginjohtajana, ja tiedätte, että valtiotasoa alemmat hallintotasot ovat avainasemassa kuntien ja alueiden sosiaalisen palautumiskyvyn vahvistamisessa.

 Alue ja paikallistason viranomaisilla on tärkeä rooli työllisyyttä, osaamista ja sosiaalista suojelua koskevien määrällisten yleistavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä pilarin täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti.

 Annamme täyden tuen näille tavoitteille ja kehotamme ottamaan käyttöön konkreettisia indikaattoreita, jotka kattavat kaikki pilarin 20 periaatetta, mutta pahoittelemme, ettei asunnottomuuden torjuntaan ole sitouduttu määrällisesti.

 Muistutamme myös, että kunnilla ja alueilla on keskeinen rooli julkisten palvelujen tarjoajina.

 Sen vuoksi vaadimme riittäviä taloudellisia resursseja, jotta voidaan varmistaa investoinnit sosiaalisiin, vihreisiin ja digitaalisiin infrastruktuureihin, jolloin digitaalisesta yhteenkuuluvuutta tarvitaan.

 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tehokas täytäntöönpano on asetettava etusijalle eurooppalaisessa ohjausjaksossa siten, että talous- ja sosiaalipolitiikan koordinointia parannetaan ja paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat tiiviimmin tähän koordinointiin.

 Porton sosiaalialan huippukokous tarjoaa erinomaisen tilaisuuden sopia yhteisistä tavoitteista, joissa ihmisten hyvinvointi ja tasa-arvo asetetaan politiikan ytimeen ja sosiaalikysymykset asetetaan pysyvästi etusijalle Euroopan unionissa.

 Toivotamme puheenjohtajavaltio Portugalille menestystä varmistaa kahden päivän kuluttua Euroopan valtion- ja hallitusten päämiesten vakaan poliittisen sitoutumisen pilarin täytäntöönpanoon.

 Ehdotamme, että kuntien ja alueiden tärkeä asema täytäntöönpanossa tunnustetaan asiaa koskevassa Porton julistuksessa. Sosiaalisen pilarin täysimääräinen täytäntöönpano voi onnistua vain, jos mukana ovat kaikki hallinnon tasot – myös alue- ja paikallistaso.

 Kiitos!

Posted in blogi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *