Euroopan Unionissa

Anne vaikuttamassa Euroopan unionissa

Tiedotteet/Press releases

Digitaalisen kuilun poistaminen edellyttää nopeaa laajakaistaa kaikille Euroopan kansalaisille (21.3.2018)

Komission ja kuntien ja alueiden laajakaistafoorumi pyrkii kaventamaan digitaalista kuilua (11.10.2017)

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria on tuettava vahvalla koheesiopolitiikalla (10.10.2017)

Sosiaalisen innovoinnin avulla voidaan parantaa kansalaisten elämänlaatua (10.5.2017)

Älykkään erikoistumisen tueksi kaivataan kuntien ja alueiden välistä yhteistyötä (21.3.2017)

Lähetettävien työntekijöiden suojeluun kiinnitettävä enemmän huomiota (7.12.2016)

Datan avoimuus ja yhteiset standardit palvelevat myös julkisyhteisöjä (12.10.2016)

Greater interoperability and data sharing can help improve the delivery of public services in Europe (11.10.2016)

Aluepolitiikkaa on jatkettava vuoden 2020 jälkeen (16.6.2016)

Karjalainen nimitetty EU:ssa laatimaan lausunnon komission ICT-aloitteista (10.5.2016)

Kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman tulisi hyödyttää kaikkia kansalaisia (7.4.2016)

Kuntien toimilla voidaan aktivoida pitkäaikaistyöttömiä (10.2.2016)

Anne Karjalainen valittu EU:ssa poliittiseksi koordinaattoriksi (9.12.2015)

The Parliament Magazine: Regions at the heart of Europe’s digital economy (5.10.2015 s. 59-60)

Interconnected Europe: Anne Karjalainen urges all levels of government to prioritise digital and entrepreneurial skills provision to boost growth and employment (4.12.2014)

Lausunnot/Opinions

Eurooppalainen pilvipalvelualoite ja tieto- ja viestintätekniikan standardointiprioriteetit digitaalisilla sisämarkkinoilla (11.10.2016)

Entistä paremmin yhteen liitetyn Euroopan merkitys – painopisteenä tieto- ja viestintätekniikka-alan suuret mahdollisuudet kasvun lähteenä (4.12.2014)

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin muuttaminen ja Avoin data (10.10.2012)

Haastattelut/Interviews

Women in local politics: 3 inspirational stories from Northern Europe (3.12.2018)

Interview: ”Opening up data offers great opportunities for cities and regions”, argues Anne Karjalainen (5.10.2016)

How can local and regional authorities help to achieve a more interconnected Europe? (17.11.2014)

Kirjoitukset

Youth employment: making it Happen! 2013 (s. 48-50)