Tietoja minusta

Olen 51-vuotias keravalainen rehtori ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Muutin Keravalla vuonna 1972 ja päivittäin pendelöin kotikaupunkini ja Helsingin välillä. Vapaa-ajallani tykkään uida Keravan maauimalassa tai  mökin rannassa Itä-Suomessa. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi opiskelijapoikaa.

Ehdolla aluevaltuustoon 2022

Olen ehdolla Vantaa-Kerava hyvinvointialueen aluevaaleissa 23.1.2022 (ennakkoäänestys 12. – 18.1.2022). Vantaa-Kerava hyvinvointialuevaltuustoon tarvitaan kokeneita päättäjiä, joilla on kykyä kuunnella kuntalaisia, halua tarttua epäkohtiin ja taitoa viedä asioita eteenpäin.

Vantaa-Kerava hyvinvointialueella keravalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut eivät saa heikentyä. Lääkäriin on päästävä ja mielenterveysongelmiin tulee saada apua. Ikäihmisille tarvitaan lisää palvelutaloja, joissa voi elää oman näköistä vanhuutta. Apua pitää saada nopeasti onnettomuustilanteissa ja ensihoitopalveluita ei saa heikentää. Sote-henkilöstöä tuettava muutoksessa.

.

Keravalainen vaikuttaja

Minulle on tärkeää että julkiset palvelut ja kaupat löytyvät helposti keskustasta. Arvostan laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta. Pidän tärkeänä että Kerava kuuluu HSL:ään ja että Keravalta on hyvät liikenneyhteydet muualle pääkaupunkiseudulle. Keravan tulee jatkossakin panostaa vapaa-ajan palveluihin ja tukea kaupungin vireää yhdistystoimintaa.

Keravan talous on hyvällä mallilla, mikä mahdollistaa palvelujen kehittämisen ja investoinnit. Kaavoituksen tulee tarjota asuntoja ja uusia työpaikkoja asukkaille sekä riittävät viher- ja ulkoilualueet. Erityisesti meidän tulee huolehtia nuorista mm. varmistamalla opiskelupaikka ja työllistyminen.

Uusmaalainen vaikuttaja

Maan hallitus on siirtämässä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastuspalvelut uuteen aluehallintoon. Olen seurannut tiiviisti uudistusta sekä työni että luottamustehtävieni kautta. Olen johtanut Uudenmaan sosialidemokraatteja vuosina 2013-2018. Kuulun Vantaa-Kerava hyvinvointialueen poliittiseen seurantaryhmään.

Eurooppalainen vaikuttaja

Luottamustehtäväni ovat vieneet minua aina Eurooppaan saakka. Vuodesta 2009 olen edustanut keravalaisena kunta-alan asiantuntijana Suomen kuntia EU:n lainsäädäntötyössä Brysselissä noin kolme päivää kuukaudessa. Tällä hetkellä toimin Koulutus, Sosiaali, Työllisyys, Kulttuuri, Tutkimus ja Nuoriso valiokunnan puheenjohtajana. Lue lisää: www.cor.eu

Koulutuspoliittinen vaikuttaja

Työssäni vastaan JHL:n jäsenten koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta. Viime hallituskaudella minua on työllistäneet isot reformit mm. ammatillinen koulutus ja tutkintorakenneuudistus, varhaiskasvatuslaki, aktiivimallin koulutus ja korkeakoulujen rahoitus. Mieluinen tehtävä oli toimia Opetushallituksen Johtamisen ja yritysjohtamisen eat ryhmän puheenjohtajana. Uusimme tutkinnon kokonaan ja se tuli voimaan 1.1.2019.

Tällä hallituskaudella olen keskittynyt jatkuvan oppimisen uudistukseen.

Anne Karjalainen, Keravalla 2021