Tietoja minusta

Olen 48-vuotias keravalainen rehtori ja koulutuspolitiikan ammattilainen. Muutin Keravalla vuonna 1972 ja päivittäin pendelöin kotikaupunkini ja Helsingin välillä. Vapaa-ajallani tykkään uida Keravan maauimalassa tai  mökin rannassa Itä-Suomessa. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi poikaa, joiden kanssa asumme Kurkelassa.

Ehdolla kansanedustajaksi 2019

Olen ehdolla huhtikuun 2019 eduskuntaan Uudeltamaalta numerolla 295. Eduskuntaan tarvitaan kokeneita päättäjiä, joilla on kykyä kuunnella, halua tarttua epäkohtiin ja taitoa viedä asioita eteenpäin.

Keravalainen vaikuttaja

Minulle on tärkeää että julkiset palvelut ja kaupat löytyvät helposti keskustasta. Arvostan laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta. Pidän tärkeänä että Kerava kuuluu HSL:ään ja että Keravalta on hyvät liikenneyhteydet muualle pääkaupunkiseudulle. Keravan tulee jatkossakin panostaa vapaa-ajan palveluihin ja tukea kaupungin vireää yhdistystoimintaa.

Keravan talous on hyvällä mallilla, mikä mahdollistaa palvelujen kehittämisen ja investoinnit. Kaavoituksen tulee tarjota asuntoja ja uusia työpaikkoja asukkaille sekä riittävät viher- ja ulkoilualueet. Erityisesti meidän tulee huolehtia nuorista mm. varmistamalla opiskelupaikka ja työllistyminen.

Uusmaalainen vaikuttaja

Maan hallitus on siirtämässä osan kunnan palveluista mm. sosiaali- ja terveyspalvelut uuteen maakuntahallintoon. Olen seurannut tiiviisti uudistusta sekä työni että luottamustehtävieni kautta. Olen johtanut Uudenmaan sosialidemokraatteja vuosina 2013-2018.

Eurooppalainen vaikuttaja

Luottamustehtäväni ovat vieneet minua aina Eurooppaan saakka. Vuodesta 2009 olen edustanut keravalaisena kunta-alan asiantuntijana Suomen kuntia EU:n lainsäädäntötyössä Brysselissä noin kolme päivää kuukaudessa.

Koulutuspoliittinen vaikuttaja

Työssäni vastaan JHL:n jäsenten koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta. Tällä hallituskaudella minua on työllistäneet isot reformit mm. ammatillinen koulutus ja tutkintorakenneuudistus, varhaiskasvatuslaki, aktiivimallin koulutus ja korkeakoulujen rahoitus. Mieluinen tehtävä oli toimia Opetushallituksen Johtamisen ja yritysjohtamisen eat ryhmän puheenjohtajana. Uusimme tutkinnon kokonaan ja se tuli voimaan 1.1.2019.

Anne Karjalainen, Keravalla 2019