Curriculum vitae

Anne Karjalainen
Puhelin: 050 5390744
Sähköposti: karjalainen.m.anne@gmail.com
Ammatti Rehtori
Syntymävuosi 1970
Koulutus
Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto, 1996

pääaine matematiikka, aineenopettajan opinnot

Ylioppilastutkinto

Muu

Nikkarin lukio, Kerava, 1989

Näyttötutkintomestari, NTM, 2016

Työkokemus
JHL ry Rehtori, Koulutuksen ja yhteisten palvelujen toimialueen päällikkö, 2012-
Sijoitusakatemia Oy Koulutuspäällikkö, 2011-2012

Tieturi Oy

Johtaja, 2007-2011

Koulutuspäällikkö, 2002-2007

Järjestelmäasiantuntija, 1998-2002

Vantaan kaupunki

Lukion päätoiminen tuntiopettaja, vararehtori, sivutoiminen mikrotukihenkilö,
1996-1998

Luottamustoimet
Keravan kaupunki

Kaupunginvaltuutettu, 1993-

Kaupunginvaltuuston 1. vpj. 2017-

Kaupunginhallituksen 1.vpj, 2009-2017

Kaupunginhallituksen jäsen, 1997-2000, 2005-2008

Tarkastuslautakunnan pj ja esittelijä, 2001-2004

Poliittinen toiminta Euroopan unionissa
EU Alueiden komitea jäsen, Bryssel, 2009-
Euroopan unionin Alueiden komitea osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista kuten kunta-alaa koskevista tulevista direktiiveistä. Alueiden komiteassa on 350 jäsentä Euroopan unionin kaikista maista. Suomen valtuuskunnassa on 8 jäsentä sekä Ahvenanmaan edustaja. Täysi-istunto on kuusi kertaa vuodessa ja valiokunnat viisi kertaa vuodessa.
EU Alueiden komitean Suomen valtuuskunta
varapuheenjohtaja, 2018-
EU Alueiden komitean
Alueellinen yhteenkuuluvuus -valiokunta

jäsen, Bryssel, 2009-

valiokunnan vastuualueina muun muassa: asuminen, liikenne, koheesiopolitiikka, rakennerahastot, kaupunkipolitiikka

EU Alueiden komitean Sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri –valiokunta

jäsen, Bryssel, 2012-

valiokunnan vastuualueina muun muassa: nuoriso, urheilu, koulutus, elinikäinen oppiminen, kulttuuri, innovointi, tutkimus ja teknologia, tietoyhteiskunta, digitaalistrategia, työllisyys- ja sosiaalipolitiikka

Lisäksi oman poliittisen ryhmäni valiokunnan vetäjänä ja neuvottelijana toimiminen 2015-2019.

EU Alueiden komitean työvaliokunta jäsen, Bryssel, 2012-2014
talousarvio,
henkilöstöhallinto
EU Alueiden komitean
Talous- ja sosiaalivaliokunta

jäsen, Bryssel, 2009–2012, 2017-

valiokunnan vastuualueina muun muassa: talous- ja rahapolitiikka, työllisyys, hyvinvointipalvelut, innovointi

EU Alueiden komitean ja komission laahakaistafoorumi
jäsen, Bryssel, 2017-
Lausuntojen laatiminen EU Alueiden komiteassa
 • Eurooppalainen pilvipalvelualoite ja tieto- ja viestintätekniikan standardointiprioriteetit digitaalisilla sisämarkkinoilla,
  10/2016

 • Entistä paremmin yhteen liitetyn Euroopan merkitys – painopisteenä tieto- ja viestintätekniikka-alan suuret mahdollisuudet kasvun lähteenä, 2014

 • Julkisen sektorin hallussa olevan tiedon uudelleenkäytön direktiivin muuttamisen ja Avoin data, 2012

 • EU Tietosuoja-asetuksen varjoraportoija, 2012
Viimeaikaiset puheenvuorot Euroopan unionissa
 • Territorial strategies for a better digital connectivity, Palermo, 02/2019
 • Future of ISA², ISA² mid-term conference, Bryssel, 11/2018
 • Launch of the Broadband Platform, Bryssel with Commissioner Gabriel, 10/2017

 • European Open Science Cloud – Bridging the gap between H2020 and ESIF, Bryssel, European Commission, 10/2017

 • The Gigabit Society: Innovations in 5G and the Internet of Things Opportunities for EU Business Sectors and Regions,
  Nokia and Representation of the Free State of Bavaria, Bryssel, 10/2016

 • Young Generation and Smart Cities: how can big data drive innovation?,
  Bryssel [Y] Factor Conference, 01/2016

 • Beyond Big Data: Challenges and Opportunities in the of use of Large Datasets for Smart Territorial Development,
  Bryssel OD University, 10/2015

 • Investing in Connecting Europe: The Digital Agenda as a key territorial element,
  Riga, 03/2015

 • Roundtable with Stakeholders on the Investment Plan for Rolling Out High-Speed Digital Networks,
  Bryssel with Commissioner Oettinger, 01/2015

Muut luottamustoimet

Uudenmaan sosialidemokraatit ry

puheenjohtaja, 2013-2018

Työväen sivistysliitto
edustajiston varapuheenjohtaja, 2011-2012
edustajiston puheenjohtaja, 2013-2017
hallituksen varapuheenjohtaja, 2017-
Palkansaajien koulutussäätiö
hallituksen jäsen, 2017-
TIEKE ry
hallituksen jäsen, 2017-
TEK Tekniikan akateemiset valtuuston jäsen, 2011-2012
Uudenmaan liitto maakuntahallituksen varajäsen, 2013-2017
maakunnan yhteistyöryhmän ulkopuolinen asiantuntija (EU Alueiden komitea), 2014-
Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) tutkintotoimikunta, Opetushallitus
jäsen, 2012-2017
Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta, Opetushallitus
jäsen, 2017-
Kiinteistö-, kotityö- ja puhdistuspalvelualojen osaamisen määrittelytyöryhmä, Opetushallitus
jäsen, 2016-2017
Johtamisen yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon määrittelytyöryhmä, Opetushallitus
puheenjohtaja, 2018