Curriculum vitae

Anne Karjalainen
Puhelin: 050 5390744
Sähköposti: karjalainen.m.anne@gmail.com
Ammatti Rehtori
Syntymävuosi 1970
Koulutus
Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto, 1996

pääaine matematiikka, aineenopettajan opinnot

Ylioppilastutkinto

Muu

Nikkarin lukio, Kerava, 1989

Näyttötutkintomestari, NTM, 2016

Työkokemus
JHL ry Rehtori, Koulutuksen ja yhteisten palvelujen toimialueen päällikkö, 2012-
Sijoitusakatemia Oy Koulutuspäällikkö, 2011-2012

Tieturi Oy

Johtaja, 2007-2011

Koulutuspäällikkö, 2002-2007

Järjestelmäasiantuntija, 1998-2002

Vantaan kaupunki

Lukion päätoiminen tuntiopettaja, vararehtori, sivutoiminen mikrotukihenkilö,
1996-1998

Luottamustoimet
Keravan kaupunki

Kaupunginvaltuutettu, 1993-

Kaupunginvaltuuston pj. 2021 –

Kaupunginvaltuuston 1. vpj. 2017-2021

Kaupunginhallituksen 1.vpj, 2009-2017

Kaupunginhallituksen jäsen, 1997-2000, 2005-2008

Tarkastuslautakunnan pj ja esittelijä, 2001-2004

Poliittinen toiminta Euroopan unionissa
EU Alueiden komitea jäsen, Bryssel, 2009-
Euroopan unionin Alueiden komitea osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista kuten kunta-alaa koskevista tulevista direktiiveistä. Alueiden komiteassa on 350 jäsentä Euroopan unionin kaikista maista. Suomen valtuuskunnassa on 8 jäsentä sekä Ahvenanmaan edustaja. Täysi-istunto on kuusi kertaa vuodessa ja valiokunnat viisi kertaa vuodessa.
EU Alueiden komitean Suomen valtuuskunta
varapuheenjohtaja, 2018-
EU Alueiden komitean Sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri –valiokunta

puheenjohtaja, 2020 –
poliittinen koordinaattori, 2015-2019
jäsen, Bryssel, 2012-

valiokunnan vastuualueina muun muassa: nuoriso, urheilu, koulutus, elinikäinen oppiminen, kulttuuri, innovointi, tutkimus, tasa-arvo, työllisyys- ja sosiaalipolitiikka

EU Alueiden komitean työvaliokunta

jäsen, Bryssel, 2012-2014, 2017-
talousarvio,
henkilöstöhallinto

EU Fit for Future

jäsen, Bryssel, 2020-

korkean tason asiantuntijaryhmä, joka auttaa komissiota yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä ja vähentämään sääntelyn aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia

EU Alueiden komitean ja komission laajakaistafoorumi

jäsen, Bryssel, 2017-

European Capital of Culture panel

jäsen, Bryssel, 2022-

komission kulttuuripääkaupunki asiantuntijaraati

Lausuntojen laatiminen EU Alueiden komiteassa
 • INSPIRE –Directive   establishing   an Infrastructure  for  Spatial  Information in the European Community, 12/2021
 • Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta, 05/2021
 • Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi, 10/2020
 • Digitaalinen Eurooppa kaikille: älykkäiden ja osallistavien ratkaisujen toteuttaminen paikallistasolla, 12/2019
 • Eurooppalainen pilvipalvelualoite ja tieto- ja viestintätekniikan standardointiprioriteetit digitaalisilla sisämarkkinoilla,
  10/2016

 • Entistä paremmin yhteen liitetyn Euroopan merkitys – painopisteenä tieto- ja viestintätekniikka-alan suuret mahdollisuudet kasvun lähteenä, 2014

 • Julkisen sektorin hallussa olevan tiedon uudelleenkäytön direktiivin muuttamisen ja Avoin data, 2012

 • EU Tietosuoja-asetuksen varjoraportoija, 2012
Viimeaikaiset puheenvuorot Euroopan unionissa
 •  The new European Bauhaus and its territorial dimension, European Commission, remote, 04/2021
 • Green and digital transition. The role of regions and cities, the CoR and EC (DG EMPL-European Alliance of Apprenticeships EAfA), remote, 01/2021
 • Putting the new Bauhaus to work for the recovery, Joint Research Center, Sevilla, remote, 12/2020
 • Week of Innovative Regions in Europe (WIRE), Split, remote, 11/2020
 • Regions and cities as driving force towards a renewed European Research Area, European Commission, remote, 10/2020
 • Building back better: a stronger social Europe. What role for cities?, EUROCITIES, remote, 09/2020
 • Cultural Heritage as a powerful catalyst for the Future of Europe, Europa Nostra, remote, 05/2020
 • Cities Forum 2020, European Commission, In Porto, 01/2020
 • Digital 4 Communities at Digital Assembly 2019. In Bucharest,06/2019
 • Territorial strategies for a better digital connectivity, Palermo, 02/2019
 • Future of ISA², ISA² mid-term conference, Bryssel, 11/2018
 • Launch of the Broadband Platform, Bryssel with Commissioner Gabriel, 10/2017

 • European Open Science Cloud – Bridging the gap between H2020 and ESIF, Bryssel, European Commission, 10/2017

 • The Gigabit Society: Innovations in 5G and the Internet of Things Opportunities for EU Business Sectors and Regions,
  Nokia and Representation of the Free State of Bavaria, Bryssel, 10/2016

 • Young Generation and Smart Cities: how can big data drive innovation?,
  Bryssel [Y] Factor Conference, 01/2016

 • Beyond Big Data: Challenges and Opportunities in the of use of Large Datasets for Smart Territorial Development,
  Bryssel OD University, 10/2015

 • Investing in Connecting Europe: The Digital Agenda as a key territorial element,
  Riga, 03/2015

 • Roundtable with Stakeholders on the Investment Plan for Rolling Out High-Speed Digital Networks,
  Bryssel with Commissioner Oettinger, 01/2015

Muut luottamustoimet

Uudenmaan sosialidemokraatit ry

puheenjohtaja, 2013-2018

Työväen sivistysliitto
edustajiston varapuheenjohtaja, 2011-2012
edustajiston puheenjohtaja, 2013-2017
hallituksen varapuheenjohtaja, 2017-2019
hallituksen jäsen, 2020-
Valtion eläkerahasto
hallituksen jäsen, 2020
hallituksen varajäsen, 2021-
TIEKE ry
hallituksen jäsen, 2017-2019
HOK-Elannon edustajisto ja hallintoneuvosto edustajiston jäsen, 2020-
hallintoneuvoston jäsen, 2022-
Uudenmaan liitto maakuntahallituksen varajäsen, 2013-2017
maakunnan yhteistyöryhmän ulkopuolinen asiantuntija, 2014-
Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) tutkintotoimikunta,
Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta
Opetushallitus
  jäsen, 2012-2017-2020
Keravan energia Oy
  varapuheenjohtaja, 2017-2021
jäsen, 2021-